very tales  Burgemeester gezocht M/V

21 augustus 2008
 
Aan de raadscommisie Samenleving en Bestuur van de Gemeente Schouwen-Duiveland.
 
Geachte Voorzitter,
 
Ik wil dat wij een kanjer van een Burgemeester krijgen, man of vrouw, een gigant en een krachtpatser die óns helpt aan een duurzame toekomst.
 
Inwoners van Schouwen-Duiveland zijn verbonden met hun eiland, met hun aarde en met de zee. Deze verbondenheid uit zich in Rust en Ruimte, ons kapitaal.
Ons kapitaal lijkt als de zee die er altijd is en altijd zal blijven. Maar de zee verandert. En daarmee onze horizon. Vanuit deze nieuwe horizon gezicht geven aan ons kapitaal, zou de kern moeten vormen van het profiel voor onze nieuwe Burgemeester. Identiteit koppelen aan duurzaamheid is wat WIJ willen.
 
WIJ willen een visionair als Burgemeester, een manager met een visie, een visie die verder reikt dan de grootste gemene deler van nu.
WIJ willen een Burgemeester die ons, tezamen met het eiland, helpt de stap te maken naar duurzaamheid. WIJ willen een Burgemeester die niet alleen ons verbindt, niet alleen ons verbindt met het eiland, maar die ons én het eiland verbindt met de toekomst. Een Burgemeester die identiteit kan koppelen aan duurzaamheid. Voor Schouwen-Duiveland.
 
Rust en Ruimte - ons kapitaal, een nieuw gezicht geven, onze identiteit uitbouwen, geeft Nieuwe Rust en Nieuwe Ruimte. Schouwen-Duiveland heeft daarmee de potentie uit te groeien tot dé duurzame plek van Zuid-West Nederland.
 
Als WIJ duurzaamheid creëren, bedienen we onszelf en zijn voorbeeld voor de omliggende Deltametropool. In duurzaamheid ligt dus ons kapitaal. Letterlijk en figuurlijk.
Duurzaamheid creëren met Nieuwe Rust en Nieuwe Ruimte als gevolg, zou bepalend moeten zijn voor het profiel voor de nieuwe Burgemeester.
 
Ik zoek een mensenmanager en een ideeënmanager, een Burgemeester die staat voor wat WIJ willen, een visionair met een visie die verder reikt dan ónze neus lang is.
 
De Provincie zoekt Nieuwe Verbindingen die de Duurzaamheidsdriehoek kan maken tot integrale duurzaamheid.
De Gemeente streeft naar hetzelfde, heeft een duurzaam Gemeentehuis net buiten de historische kern om bestuur te verbinden met alle eilanders, om onze samenleving te verbinden met ons eiland, om onze cultuur te verbinden met onze natuur. Dat is wat WIJ willen.
De Gemeente wil klimaatneutraal eiland zijn, ondernemers zoeken een nieuwe visie, burgers initiëren plannen, burgers waarvan ik er slechts een van ben.
 
Om ons kapitaal te verzilveren, moeten we allereerst weten wat we waard zijn. De gangbare economische modellen laten milieuaspecten echter buiten beschouwing omdat ‘milieu te duur’ heet. Ons kapitaal, onze Rust en onze Ruimte, heeft daarmee geen economisch profiel.
 
Kapitaliseren van ons kapitaal kan wel degelijk middels een ‘groene’ economische scan.
Zo’n groene economische scan opzetten is de eerste taak voor de nieuwe Burgemeester. Juist een Burgemeester moet weten waar hij of zij voor staat!
 
Schouwen-Duiveland is de eerst aangewezen plek om zo’n groene scan uit te voeren. We zijn nu een economisch stiltegebied, hebben geen zware industrie, geen snelwegen maar daarentegen veel natuur, en Rust en Ruimte.
WIJ zijn een Wereldregio, WIJ kunnen het voorbeeld stellen hoe WIJ weten te behouden wat we hebben. Hoe WIJ ons kapitaal duurzaam uitbouwen óm het te kunnen behouden.
Een groene economische scan geeft inzicht in hoe WIJ er voor staan in termen duurzaamheid. Het geeft economisch inzicht in ons kapitaal.
 
Ons kapitaal verzilveren kan met een lokale valuta. Zoiets heet Regiogeld. Een Schouwen-Duivelandse valuta.
De kennis is voorhanden, het is slechts de handen op elkaar krijgen en doen! Typisch een taak voor een Burgemeester, zijn of haar gezag en inspirerende kwaliteiten zijn doorslaggevend.
 
Stel voor dat er een Schouwen-Duiveland Pas is waarop alle functies zitten die we voor ogen hebben en waarmee we bovendien giraal kunnen betalen. In ‘wit’ geld, gangbaar geld én in groen geld, Regiogeld.
 
Regiogeld is aanvullend, is secundair, niet vervangend. Met wit geld blijven we auto’s kopen, met groen geld verhandelen we ‘streekproducten’. D.w.z. alle goederen en alle diensten die het eiland kan leveren en die lokaal verhandeld kunnen worden. Met een lokale valuta - geld dat op het eiland blijft, is een lokale economische groei realiseerbaar die 2,5 keer zo groot is als gangbaar doordat WIJ, eilanders, ons geld kunnen inzetten voor onze eigen doelen.
 
De Schouwen-Duiveland Pas roept nu op om met korting bij enkele ondernemers te kopen. Hetgeen ze verdienen gaat merendeels verloren aan rente en vlucht van kapitaal. ‘Gratis’ openbaar vervoer dat we recreanten aanbieden wordt betaald uit de gemeentekas.
 
Een Schouwen-Duiveland Pas echter met Regiogeld, zou deze tekortkomingen op slag verhelpen. In een goed opgezette regio-economie doen alle ondernemers mee, doen alle burgers mee, doen alle recreanten mee en doet de Gemeente mee. Zo maken we met Regiogeld ons groene kapitaal te gelde. Lokale welvaart waar we zelf vorm aan kunnen geven.
 
Bovendien geeft lokale welvaart - door Regiogeld - letterlijk de mogelijkheid voorbij te gaan aan het struikelblok dat “milieu te duur” zou zijn. Met Regiogeld kunnen we onze eigen identiteit zelf bepalen, zinvolheid geven aan ons eigen bestaan. Dit is de potentie van Schouwen-Duiveland!
 
Slechts twee voorbeelden, een groene scan tezamen met Regiogeld, laten zien dat er meer mogelijk is tussen hemel en aarde. Hoewel er ruime mogelijkheden zijn om het bovenstaande te realiseren, beantwoorden zij slechts een hoe-vraag.
 
Dromen kun je realiseren als je eerst ontwaakt en begint bij de profielschets voor de nieuwe Burgemeester. Linksom of rechtsom zou het uitgangspunt voor dit profiel moeten zijn, identiteit te koppelen aan duurzaamheid.
 
Wij willen niet zomaar een Burgemeester. U en ik.
 
 
Eric Odinot
www.odinot.nl/verytales
0651363656
English flag   Dutch flag / Nederlandse vlag